תנאי שימוש

מטרת תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ZIPS.CO.IL וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

הסכמת המשתמש עם מדיניות פרטיות

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות ושינויים שייתכן ויופיעו בה. גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי המדיניות לעיל.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלנו, אנא הימנע מלהשתמש באתר

יצירת קשר

אם ברצונך לפנות אלינו לקבלת הבהרה בנוגע לתנאי המדיניות, שימוש באתר וכל שאלה או בקשה, אנא צור איתנו קשר באמצעות המייל [email protected]

שימוש בתכני האתר

כל המצוי באתר, לרבות תכנים, מידע לגבי כתובות, תמונות, גרפיקה ועוד הינם רכוש פרטי שלWWW.ZIPS.CO.IL. אין להעתיק, להפיץ או למסור לצד שלישי תכנים מהאתר,מלאים או בחלקם. ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

ניתן להשתמש בתכנים שבאתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ובהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך.

אינך רשאי להוריד, לאחסן, להעתיק, לשדר, להציג, להעתיק, להשתמש, להפיץ, למכור או להשכיר את התכנים ו/או החומרים ו/או השירותים אלא אם החברה הביעה את הסכמתה לכך בכתב מראש.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

היעדר אחריות

האתר ו/או בעליו לא יישאו בכל אחריות לתוכן ולמידע המפורסמים באתר.

הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו שהאתר ו/או בעליו אינם אחראים לתוכן הפרסומים באתר ולכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש בתכנים ו/או בשירותי האתר.

ייתכן שתכני האתר לא יהיו מדויקים ו/או עדכניים ו/או שלמים, בהתחשב בכמות המידע הקיימות באתר. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכני האתר. בהתאם, המשתמש לוקח בחשבון כי ייתכן שבאתר יופיע מידע חלקי ו/או מידע לא מעודכן וייתכנו חוסרים ו/או טעויות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים במידע המפורסם באתר.

בשל כל האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או עלול להיגרם משימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או מקבלת השירותים. יתרה מכך, המפעילה אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר מכל סיבה שהיא. מובהר כי בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים ומידע המופיעים בפרסומים רשמיים בכתב, הנתונים והמידע בפרסומים הרשמיים בכתב הוא הנכון. בהתאם, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי המפעילה ו/או האתר בגין אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר עם השימוש באתר ו/או המידע ו/או השירותים ובכלל זה, מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים באתר ומהיות השירותים אינם מתאימים לצרכי או מטרות המשתמש.

במידה שיתגלו אי-דיוקים ו/או ליקויים במידע אשר מופיע באתר, ניתן להודיע על כך באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל המצוי באתר, לרבות תכנים, מידע לגבי כתובות, תמונות, גרפיקה ועוד הינם רכוש פרטי שלWWW.ZIPS.CO.IL. אין להעתיק, להפיץ או למסור לצד שלישי תכנים מהאתר,מלאים או בחלקם. ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

כל המפר הוראות אלו, ישפה את האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח והוצאות נלוות.

כיצד אנו מגינים על המידע שלך

החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות ואבטחת המידע של המשתמשים שלה. בכדי להגן על המידע מפני גישה, שימוש וגילוי לצדדים שלישיים, איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת - החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, חתימות דיגיטליות, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים.

מידע זיהוי אישי

המידע האישי (להלן: "המידע"), יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

מידע זיהוי לא אישי

האתר רשאי לאסוף פרטים מזהים לא אישיים של משתמשים כאשר הם עושים שימוש באתר. מידע זיהוי לא אישי יכול לכלול את שם דפדפן האינטרנט, סוג מחשב ומידע טכני על אמצעי ההתחברות של המשתמשים לאתר, כגון מערכת הפעלה, ספקי שירותי אינטרנט ועוד מידע דומה.

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים למשתמשי האתר לעיין לעיתים קרובות במדיניות הפרטיות על מנת שיהיו להתעדכן בפעולות שהאתר נוקט על מנת להגן על המידע של המשתמשים. אחריותו של המשתמש לבקר בעמוד זה בתדירות גבוהה ולהתעדכן בשינויי המדיניות.

שימוש ב-cookies

האתר משתמש בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין.

בנוסף, במהלך גלישתך באתר, יישמרו במחשבך cookies שתפקידם לעזור להבין את תחומי העניין שלך על מנת ששותפי הפרסום שלנו יוכלו להציג לך מודעות ממוקדות באתרים אחרים על סמך האינטראקציה הקודמת שלך עם האתר ZIPS.CO.IL. שיטת פרסום זו אינה מצריכה איסוף פרטים אישיים.