רחוב יוחנן בן זכאי 7 בטבריה

מידע על המיקוד

מיקוד חדש - 1424211

מיקוד ישן - 14242

בתים ליד

הבית הבא - בן זכאי 8

הבית הקודם - בן זכאי 6

מפה של רחוב יוחנן בן זכאי 7 בטבריה