צור הדסה

שם בעברית: צור הדסה

שם באנגלית: ZUR HADASSA

אזור: ירושלים

סוג: 2000-9999 תושבים,ישובים יהודים

אוכלוסיה: 8,970 תושבים

מיקוד כללי: 9987500

מקומות ועסקים נבחרים בצור הדסהיישובים סמוכים