זמר

שם בעברית: זמר

שם באנגלית: ZEMER

אזור: השרון

סוג: 2000-9999 תושבים,ישובים לא יהודים

אוכלוסיה: 7,256 תושבים

מיקוד כללי: 3882800

סוגי עסקים ומקומות בזמריישובים סמוכים