בועיינה-נוג'ידאת

שם בעברית: בועיינה-נוג'ידאת

שם באנגלית: BU'EINE-NUJEIDAT

אזור: נצרת

סוג: 2000-9999 תושבים,ישובים לא יהודים

אוכלוסיה: 10,091 תושבים

מיקוד כללי: 1692400

שמות נוספים: בועיינה, בועיינה נוג'ידאת, בועינה נג'ידאת, בעינה, בעינה נג'ידאת, נג'ידאת.

סוגי עסקים ומקומות בבועיינה-נוג'ידאת

מקומות ועסקים נבחרים בבועיינה-נוג'ידאת


רחובות בבועיינה-נוג'ידאת


יישובים סמוכים